GPPC là gì? Nghĩa của từ gppc

GPPC là gì?

GPPC“Genetics and Public Policy Center” trong tiếng Anh.

GPPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPPC“Genetics and Public Policy Center”.

Genetics and Public Policy Center: Trung tâm Di truyền và Chính sách Công.

Giải thích ý nghĩa của GPPC

GPPC có nghĩa “Genetics and Public Policy Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Di truyền và Chính sách Công”.