GRAIL là gì? Nghĩa của từ grail

GRAIL là gì?

GRAIL“Gravity Recovery and Interior Laboratory” trong tiếng Anh.

GRAIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRAIL“Gravity Recovery and Interior Laboratory”.

Gravity Recovery and Interior Laboratory: Phòng thí nghiệm Nội thất và Phục hồi Trọng lực.

Giải thích ý nghĩa của GRAIL

GRAIL có nghĩa “Gravity Recovery and Interior Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm Nội thất và Phục hồi Trọng lực”.