GRB là gì? Nghĩa của từ grb

GRB là gì?

GRB“Gamma-ray burst” trong tiếng Anh.

GRB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRB“Gamma-ray burst”.

Gamma-ray burst: Vụ nổ tia gamma.

Giải thích ý nghĩa của GRB

GRB có nghĩa “Gamma-ray burst”, dịch sang tiếng Việt là “Vụ nổ tia gamma”.