GRL là gì? Nghĩa của từ grl

GRL là gì?

GRL“Girl” trong tiếng Anh.

GRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRL“Girl”.

Girl: Con gái.

Một số kiểu GRL viết tắt khác:

Greenland: Greenland.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của GRL

GRL có nghĩa “Girl”, dịch sang tiếng Việt là “Con gái”.