GRN là gì? Nghĩa của từ grn

GRN là gì?

GRN“Goods Received Note” trong tiếng Anh.

GRN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRN“Goods Received Note”.

Goods Received Note: Hàng hóa nhận được lưu ý.

Một số kiểu GRN viết tắt khác:

Grenada: Grenada.
IOC và FIFA bát quái, nhưng không phải ISO 3166.

Guaraní language: Ngôn ngữ Guaraní.
mã ISO 639-2: grn.

Giải thích ý nghĩa của GRN

GRN có nghĩa “Goods Received Note”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng hóa nhận được lưu ý”.