GRU là gì? Nghĩa của từ gru

GRU là gì?

GRU“Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije/Главное Разведывательное Управление” trong tiếng Anh.

GRU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRU“Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije/Главное Разведывательное Управление”.

Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije/Главное Разведывательное Управление: Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije / Главное Разведывательное Управление.
tiếng Nga, "Cục tình báo chính" [thuộc các lực lượng vũ trang của Liên Xô cũ và nay là Nga].

Giải thích ý nghĩa của GRU

GRU có nghĩa “Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije/Главное Разведывательное Управление”, dịch sang tiếng Việt là “Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije / Главное Разведывательное Управление”.