GSS là gì? Nghĩa của từ gss

GSS là gì?

GSS“Generic Security Services” trong tiếng Anh.

GSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSS“Generic Security Services”.

Generic Security Services: Dịch vụ bảo mật chung.

Giải thích ý nghĩa của GSS

GSS có nghĩa “Generic Security Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ bảo mật chung”.