GTC là gì? Nghĩa của từ gtc

GTC là gì?

GTC“Good Til Canceled” trong tiếng Anh.

GTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTC“Good Til Canceled”.

Good Til Canceled: Tốt Til bị hủy.

Một số kiểu GTC viết tắt khác:

Gran Telescopio Canarias: Gran Telescopio Canarias.
Kính viễn vọng vĩ đại của chim hoàng yến, Tây Ban Nha.

Giải thích ý nghĩa của GTC

GTC có nghĩa “Good Til Canceled”, dịch sang tiếng Việt là “Tốt Til bị hủy”.