GTG là gì? Nghĩa của từ gtg

GTG là gì?

GTG“Got To Go” trong tiếng Anh.

GTG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTG“Got To Go”.

Got To Go: Phải đi rồi.
Trò chuyện Internet.

Một số kiểu GTG viết tắt khác:

Gauge Theory Gravity: Lý thuyết đo lực hấp dẫn.

Grantsburg Municipal Airport: Sân bay thành phố Grantsburg.

Geophysical Tomography Group: Nhóm chụp ảnh địa vật lý.

Giải thích ý nghĩa của GTG

GTG có nghĩa “Got To Go”, dịch sang tiếng Việt là “Phải đi rồi”.