GTTS là gì? Nghĩa của từ gtts

GTTS là gì?

GTTS“Global Temporary Tables” trong tiếng Anh.

GTTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTTS“Global Temporary Tables”.

Global Temporary Tables: Bảng tạm thời toàn cầu.
GTTs.

Giải thích ý nghĩa của GTTS

GTTS có nghĩa “Global Temporary Tables”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng tạm thời toàn cầu”.