GU là gì? Nghĩa của từ gu

GU là gì?

GU“Guam” trong tiếng Anh.

GU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GU“Guam”.

Guam: Guam.
ký hiệu bưu chính.

Một số kiểu GU viết tắt khác:

Gujarati language: Ngôn ngữ Gujarati.
mã ISO 639-1: gu.

Giải thích ý nghĩa của GU

GU có nghĩa “Guam”, dịch sang tiếng Việt là “Guam”.