GUA là gì? Nghĩa của từ gua

GUA là gì?

GUA“Guatemala” trong tiếng Anh.

GUA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUA“Guatemala”.

Guatemala: Guatemala.
IOC và FIFA trigram, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của GUA

GUA có nghĩa “Guatemala”, dịch sang tiếng Việt là “Guatemala”.