GUJ là gì? Nghĩa của từ guj

GUJ là gì?

GUJ“Gujarati language” trong tiếng Anh.

GUJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUJ“Gujarati language”.

Gujarati language: Ngôn ngữ Gujarati.
mã ISO 639-2: guj.

Giải thích ý nghĩa của GUJ

GUJ có nghĩa “Gujarati language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Gujarati”.