GULCR là gì? Nghĩa của từ gulcr

GULCR là gì?

GULCR“Grupo de Usuarios de Linux de Costa Rica” trong tiếng Anh.

GULCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GULCR“Grupo de Usuarios de Linux de Costa Rica”.

Grupo de Usuarios de Linux de Costa Rica: Grupo de Usuarios de Linux de Costa Rica.
Nhóm người dùng Linux Costa Rica.

Giải thích ý nghĩa của GULCR

GULCR có nghĩa “Grupo de Usuarios de Linux de Costa Rica”, dịch sang tiếng Việt là “Grupo de Usuarios de Linux de Costa Rica”.