GUM là gì? Nghĩa của từ gum

GUM là gì?

GUM“Guam International Airport” trong tiếng Anh.

GUM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUM“Guam International Airport”.

Guam International Airport: Sân bay Quốc tế Guam.
mã sân bay IATA: GUM.

Một số kiểu GUM viết tắt khác:

Glavnyi Universalnyi Magazin: Glavnyi Universalnyi Magazin.
tiếng Nga Главный Универсальный Магазин, "Cửa hàng bách hóa chính".

Giải thích ý nghĩa của GUM

GUM có nghĩa “Guam International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Quốc tế Guam”.