GVC là gì? Nghĩa của từ gvc

GVC là gì?

GVC“Global Value Chain” trong tiếng Anh.

GVC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GVC“Global Value Chain”.

Global Value Chain: Chuỗi giá trị toàn cầu.

Một số kiểu GVC viết tắt khác:

Grubbs Vocational College: Cao đẳng nghề Grubbs.

Genesee Valley Conservancy: Bảo tồn Thung lũng Genesee.

Girls Venture Corps: Đoàn những cô gái mạo hiểm.

Great Voices of the Century: Tiếng nói vĩ đại của thế kỷ.

Grand Valley State Cheerleading: Đội cổ vũ tiểu bang thung lũng.

Global Village Concerns: Mối quan tâm của Làng Toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GVC

GVC có nghĩa “Global Value Chain”, dịch sang tiếng Việt là “Chuỗi giá trị toàn cầu”.