GVCN là gì? Nghĩa của từ gvcn

GVCN là gì?

GVCN“Giáo viên chủ nhiệm” trong tiếng Việt, “Global Vision Children's Network” trong tiếng Anh.

GVCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GVCN“Giáo viên chủ nhiệm”, “Global Vision Children's Network”.

Giáo viên chủ nhiệm.
Người thầy hoặc cô đại diện cho trường quản lý học sinh ở lớp họ phụ trách.

Global Vision Children's Network: Mạng lưới trẻ em tầm nhìn toàn cầu.
Mạng lưới được tạo ra với mục đích giúp đỡ trẻ em.

Giải thích ý nghĩa của GVCN

VIỆT NGỮ.

GVCN có nghĩa “Giáo viên chủ nhiệm” trong tiếng Việt.

Họ sẽ đứng ra quản lý lớp học bao gồm nhiều học sinh trong đó. Thông thường mỗi giáo viên sẽ làm chủ nhiệm cho một lớp duy nhất.

GVCN là người sẽ thực hiện những công tác liên quan đến việc học tập của học sinh trong lớp họ. Một số công việc có thể làm, cụ thể như: truyền đạt kiến thức, trao đổi với phụ huynh, xem xét quá trình học, thực hiện xếp loại, tính điểm trung bình...

NGOẠI NGỮ.

GVCN có nghĩa “Global Vision Children's Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới trẻ em tầm nhìn toàn cầu”.

Có trụ sở chính tại Indianapolis, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ. GVCN là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích ngăn chặn lối sống tiêu cực cũng như các biểu hiện của việc chống đối xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, gvcn cũng tập trung vào việc truyền cảm hứng cũng như thực hiện các việc tác động tích cực. Để tạo ra một văn hóa sống lành mạnh, nguyên tắc đạo đức trong ứng xử xã hội, giá trị của gia đình tốt đẹp.