GW là gì? Nghĩa của từ gw

GW là gì?

GW“Gross Weight” trong tiếng Anh.

GW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GW“Gross Weight”.

Gross Weight: Trọng lượng thô.
Nó hay được dùng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, dùng để nói đến trọng lượng của hàng hóa bao gồm cả bao bì.

Một số kiểu GW viết tắt khác:

Good Work: Làm tốt lắm.

Games Workshop: Hội thảo Trò chơi.

Germ Warfare: Chiến tranh Đức.

Gigawatt: Gigawatt.

Guided Weapon: Vũ khí có hướng dẫn.

Giải thích ý nghĩa của GW

GW có nghĩa “Gross Weight”, dịch sang tiếng Việt là “Trọng lượng thô”.