GWARS là gì? Nghĩa của từ gwars

GWARS là gì?

GWARS“Ground Warfare System” trong tiếng Anh.

GWARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GWARS“Ground Warfare System”.

Ground Warfare System: Hệ thống tác chiến mặt đất.
mô phỏng.

Giải thích ý nghĩa của GWARS

GWARS có nghĩa “Ground Warfare System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tác chiến mặt đất”.