GXF là gì? Nghĩa của từ gxf

GXF là gì?

GXF“General Exchange Format” trong tiếng Anh.

GXF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GXF“General Exchange Format”.

General Exchange Format: Định dạng trao đổi chung.

Giải thích ý nghĩa của GXF

GXF có nghĩa “General Exchange Format”, dịch sang tiếng Việt là “Định dạng trao đổi chung”.