GXY là gì? Nghĩa của từ gxy

GXY là gì?

GXY“Greeley-Weld County Airport” trong tiếng Anh.

GXY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GXY“Greeley-Weld County Airport”.

Greeley-Weld County Airport: Sân bay Greeley-Weld County.
mã IATA.

Giải thích ý nghĩa của GXY

GXY có nghĩa “Greeley-Weld County Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Greeley-Weld County”.