GYD là gì? Nghĩa của từ gyd

GYD là gì?

GYD“Guyana dollar” trong tiếng Anh.

GYD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GYD“Guyana dollar”.

Guyana dollar: Đô la Guyana.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của GYD

GYD có nghĩa “Guyana dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Guyana”.