H là gì? Nghĩa của từ h

H là gì?

H“Hot” trong tiếng Anh.

H là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng H“Hot”.

Hot: Nóng.
Chẳng hạn như, trong phim có cảnh H - tức là những cảnh nóng, có yếu tố nào đó có thể giới hạn đối tượng người xem.

Một số kiểu H viết tắt khác:

Hour: Giờ.

Hard: Cứng.

Henry.
Tên của đơn vị đo cảm ứng điện.

Hydrogen: Hiđro.
Nó là một nguyên tố hóa học và ký hiệu hóa học là H, với nguyên tử khối là 1.

Height: Chiều cao.

Hecto.
h.

Hospital: Bệnh viện.

Giải thích ý nghĩa của H

H có nghĩa “Hot”, dịch sang tiếng Việt là “Nóng”.