H2 là gì? Nghĩa của từ h2

H2 là gì?

H2“Hydrogen” trong tiếng Anh.

H2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng H2“Hydrogen”.

Hydrogen: Hydro.
Còn được viết thanh hidro hay hít-rô, là một nguyên tố hóa học.

Một số kiểu H2 viết tắt khác:

Heading 2: Tiêu đề 2.
Tên một thẻ (tag) được sử dụng trong HTML, liên quan đến việc tạo ra giao diện của trang web.

Giải thích ý nghĩa của H2

H2 có nghĩa “Hydrogen”, dịch sang tiếng Việt là “Hydro”.