HAART là gì? Nghĩa của từ haart

HAART là gì?

HAART“Highly Active Anti-Retroviral Therapy” trong tiếng Anh.

HAART là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAART“Highly Active Anti-Retroviral Therapy”.

Highly Active Anti-Retroviral Therapy: Liệu pháp kháng retrovirus hoạt tính cao.

Giải thích ý nghĩa của HAART

HAART có nghĩa “Highly Active Anti-Retroviral Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp kháng retrovirus hoạt tính cao”.