HAT là gì? Nghĩa của từ hat

HAT là gì?

HAT“Highest Astronomical Tide” trong tiếng Anh.

HAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAT“Highest Astronomical Tide”.

Highest Astronomical Tide: Thủy triều thiên văn cao nhất.
hải đồ.

Một số kiểu HAT viết tắt khác:

Hungarian Automated Telescope: Kính thiên văn tự động Hungary.

Haitian Creole language: Ngôn ngữ Creole của Haiti.
mã ISO 639-2: hat.

Giải thích ý nghĩa của HAT

HAT có nghĩa “Highest Astronomical Tide”, dịch sang tiếng Việt là “Thủy triều thiên văn cao nhất”.