HAW là gì? Nghĩa của từ haw

HAW là gì?

HAW“Heavy Antitank Weapon” trong tiếng Anh.

HAW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAW“Heavy Antitank Weapon”.

Heavy Antitank Weapon: Vũ khí chống tàu hạng nặng.

Giải thích ý nghĩa của HAW

HAW có nghĩa “Heavy Antitank Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí chống tàu hạng nặng”.