HCA là gì? Nghĩa của từ hca

HCA là gì?

HCA“Hydroxycitric acid” trong tiếng Anh.

HCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCA“Hydroxycitric acid”.

Hydroxycitric acid: Axít hydroxycitric.
Một dẫn xuất của axit xitric có ở nhiều loại thực vật, công dụng của nó là có thể giúp giảm cân bằng cách ngăn ngừa chất béo cũng như sự thèm ăn.

Một số kiểu HCA viết tắt khác:

Heterocyclic amine: Amin dị vòng.
Một dạng hợp chất hóa học có ít nhất 1 dị vòng.

High Content Analysis: Phân tích hàm lượng cao.

Historical Cost Accounting: Kế toán nguyên giá.

Host Channel Adapter: Bộ điều hợp kênh chủ.

Hierarchical Cluster Analysis: Phân tích cụm phân cấp.

Homes and Communities Agency: Cơ quan gia đình và cộng đồng.
Tên của một cơ quan tại Anh.

Giải thích ý nghĩa của HCA

HCA có nghĩa “Hydroxycitric acid”, dịch sang tiếng Việt là “Axít hydroxycitric”.