HCT là gì? Nghĩa của từ hct

HCT là gì?

HCT“Higher Colleges of Technology” trong tiếng Anh.

HCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCT“Higher Colleges of Technology”.

Higher Colleges of Technology: Các trường Cao đẳng Công nghệ.
tổ chức giáo dục đại học ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Giải thích ý nghĩa của HCT

HCT có nghĩa “Higher Colleges of Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Các trường Cao đẳng Công nghệ”.