HCV là gì? Nghĩa của từ hcv

HCV là gì?

HCV“Huy chương vàng” trong tiếng Việt.

HCV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCV“Huy chương vàng”.

Huy chương vàng.

Giải thích ý nghĩa của HCV

HCV có nghĩa “Huy chương vàng” trong tiếng Việt.