HDR là gì? Nghĩa của từ hdr

HDR là gì?

HDR“Hard Disk Recorder” trong tiếng Anh.

HDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDR“Hard Disk Recorder”.

Hard Disk Recorder: Máy ghi đĩa cứng.

Một số kiểu HDR viết tắt khác:

High Dynamic Range: Dải động cao.

Hot Dry Rock: Đá khô nóng.
công nghệ địa nhiệt thử nghiệm.

Human Development Report: Báo cáo Phát triển Con người.
ấn phẩm của Liên hợp quốc.

Giải thích ý nghĩa của HDR

HDR có nghĩa “Hard Disk Recorder”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ghi đĩa cứng”.