HEB là gì? Nghĩa của từ heb

HEB là gì?

HEB“Hebrew language” trong tiếng Anh.

HEB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEB“Hebrew language”.

Hebrew language: Ngôn ngữ Do Thái.
mã ISO 639-2: heb.

Giải thích ý nghĩa của HEB

HEB có nghĩa “Hebrew language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Do Thái”.