HEBA là gì? Nghĩa của từ heba

HEBA là gì?

HEBA“Hellenic Basketball Clubs Association” trong tiếng Anh.

HEBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEBA“Hellenic Basketball Clubs Association”.

Hellenic Basketball Clubs Association: Hiệp hội các câu lạc bộ bóng rổ Hellenic.

Giải thích ý nghĩa của HEBA

HEBA có nghĩa “Hellenic Basketball Clubs Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các câu lạc bộ bóng rổ Hellenic”.