HEER là gì? Nghĩa của từ heer

HEER là gì?

HEER“High-Explosive Extended Range” trong tiếng Anh.

HEER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEER“High-Explosive Extended Range”.

High-Explosive Extended Range: Phạm vi mở rộng có khả năng nổ cao.
đạn dược.

Giải thích ý nghĩa của HEER

HEER có nghĩa “High-Explosive Extended Range”, dịch sang tiếng Việt là “Phạm vi mở rộng có khả năng nổ cao”.