HER là gì? Nghĩa của từ her

HER là gì?

HER“Herero language” trong tiếng Anh.

HER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HER“Herero language”.

Herero language: Ngôn ngữ Herero.
mã ISO 639-2: her.

Giải thích ý nghĩa của HER

HER có nghĩa “Herero language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Herero”.