HHTG là gì? Nghĩa của từ hhtg

HHTG là gì?

HHTG“Hoa hậu thế giới” trong tiếng Việt.

HHTG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HHTG“Hoa hậu thế giới”.

Hoa hậu thế giới.

Giải thích ý nghĩa của HHTG

HHTG có nghĩa “Hoa hậu thế giới” trong tiếng Việt.