HHVN là gì? Nghĩa của từ hhvn

HHVN là gì?

HHVN“Hoa hậu Việt Nam” trong tiếng Việt.

HHVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HHVN“Hoa hậu Việt Nam”.

Hoa hậu Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của HHVN

HHVN có nghĩa “Hoa hậu Việt Nam” trong tiếng Việt.