HKTM là gì? Nghĩa của từ hktm

HKTM là gì?

HKTM“Huyết khối tĩnh mạch” trong tiếng Việt.

HKTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HKTM“Huyết khối tĩnh mạch”.

Huyết khối tĩnh mạch.
Tình trạng máu đóng cục hay máu đông tại các tĩnh mạch.

Một số kiểu HKTM viết tắt khác:

Hành khách thương mại.

Giải thích ý nghĩa của HKTM

HKTM có nghĩa “Huyết khối tĩnh mạch” trong tiếng Việt.

Một số nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là: ít vận động, tĩnh mạc bị tổn thương,... Vậy hktm là một chứng bệnh có liên quan đến các tĩnh mạch mà tại đó xuất hiện những cục máu đông.

Triệu chứng gồm các dấu hiệu: sưng, đỏ, đau... ở các vị trí phổ biến như cẳng chân, đùi, bên dưới đầu gối.