HLB là gì? Nghĩa của từ hlb

HLB là gì?

HLB“Hydrophilic-Lipophilic Balance” trong tiếng Anh.

HLB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HLB“Hydrophilic-Lipophilic Balance”.

Hydrophilic-Lipophilic Balance: Cân bằng ưa nước-Lipophilic.

Một số kiểu HLB viết tắt khác:

Helium Light Bands: Dải đèn Heli.

Heineken Lao Brewery: Nhà máy bia Heineken Lào.

Hessische Landesbahn.

Hotels Licensing Board: Ban cấp phép khách sạn.

Helminthosporium Leaf Blight: Bệnh cháy lá Helminthosporium.

Helium Light Band: Dải ánh sáng Heli.

Hessische Landesbahn GmbH.

Giải thích ý nghĩa của HLB

HLB có nghĩa “Hydrophilic-Lipophilic Balance”, dịch sang tiếng Việt là “Cân bằng ưa nước-Lipophilic”.