HMAC là gì? Nghĩa của từ hmac

HMAC là gì?

HMAC“Hash-based Message Authentication Code” trong tiếng Anh.

HMAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HMAC“Hash-based Message Authentication Code”.

Hash-based Message Authentication Code: Mã xác thực tin nhắn dựa trên băm.

Một số kiểu HMAC viết tắt khác:

Hemingway Measure of Adolescent Connectedness: Đo lường Hemingway về khả năng kết nối của vị thành niên.

Herbal Medicines Advisory Committee: Ủy ban tư vấn thuốc thảo dược.

Hot Mix Asphaltic Concrete: Bê tông Asphaltic trộn nóng.

Hospital Measures Advisory Council: Hội đồng tư vấn các biện pháp bệnh viện.

Giải thích ý nghĩa của HMAC

HMAC có nghĩa “Hash-based Message Authentication Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã xác thực tin nhắn dựa trên băm”.