HPNY là gì? Nghĩa của từ hpny

HPNY là gì?

HPNY“Happy New Year” trong tiếng Anh.

HPNY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HPNY“Happy New Year”.

Happy New Year: Chúc mừng năm mới.
Lời chúc mừng dành cho dịp đầu năm mới.

Giải thích ý nghĩa của HPNY

HPNY có nghĩa “Happy New Year”, dịch sang tiếng Việt là “Chúc mừng năm mới”.

Từ này thường hay xuất hiện vào dịp năm mới, dưới dạng hashtag là #hpny trên những mạng xã hội lớn như facebook, instagram, tiktok, twitter... Đồng thời, do là ngoại ngữ phổ biến nên khi bước vào thời khắc giao thoa giữa năm cũ và mới, ta sẽ dễ dàng bắt gặp nó ở nhiều quốc gia khác nhau.

Người ta vẫn thường dùng nó như một cách ngắn gọn để đại diện cho lời chúc, được viết kèm vào bài viết hoặc hình ảnh mà họ đăng lên.