HSIA là gì? Nghĩa của từ hsia

HSIA là gì?

HSIA“High-Speed Internet Access” trong tiếng Anh.

HSIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HSIA“High-Speed Internet Access”.

High-Speed Internet Access: Truy cập Internet tốc độ cao.

Một số kiểu HSIA viết tắt khác:

Hazrat Sultan International Airport: Sân bay quốc tế Hazrat Sultan.

Hazrat Shahjalal International Airport: Sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal.

Humane Society International Australia: Hiệp hội nhân đạo quốc tế Úc.

Giải thích ý nghĩa của HSIA

HSIA có nghĩa “High-Speed Internet Access”, dịch sang tiếng Việt là “Truy cập Internet tốc độ cao”.