HUH là gì? Nghĩa của từ huh

HUH là gì?

HUH“Howard University Hospital” trong tiếng Anh.

HUH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HUH“Howard University Hospital”.

Howard University Hospital: Bệnh viện đại học Howard.

Một số kiểu HUH viết tắt khác:

Harvard University Herbarium: Công viên thảo mộc của Đại học Harvard.

Giải thích ý nghĩa của HUH

HUH có nghĩa “Howard University Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện đại học Howard”.