IBID là gì? Nghĩa của từ ibid

IBID là gì?

IBID“Ion-Beam-Induced Deposition” trong tiếng Anh.

IBID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IBID“Ion-Beam-Induced Deposition”.

Ion-Beam-Induced Deposition: Sự lắng đọng do tia ion gây ra.

Giải thích ý nghĩa của IBID

IBID có nghĩa “Ion-Beam-Induced Deposition”, dịch sang tiếng Việt là “Sự lắng đọng do tia ion gây ra”.