IDB là gì? Nghĩa của từ idb

IDB là gì?

IDB“Inter-American Development Bank” trong tiếng Anh.

IDB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IDB“Inter-American Development Bank”.

Inter-American Development Bank: Ngân hàng phát triển liên Mỹ.

Một số kiểu IDB viết tắt khác:

Interface Descriptor Block: Khối mô tả giao diện.

Internal Drainage Board: Ban thoát nước nội bộ.

Intelligent Drum and Bass: Trống và bass thông minh.

US Census Bureau International Data Base: Cơ sở Dữ liệu Quốc tế của Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ.

Integrated Database: Cơ sở dữ liệu tích hợp.

Giải thích ý nghĩa của IDB

IDB có nghĩa “Inter-American Development Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng phát triển liên Mỹ”.