IDS là gì? Nghĩa của từ ids

IDS là gì?

IDS“Intrusion Detection System” trong tiếng Anh.

IDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IDS“Intrusion Detection System”.

Intrusion Detection System: Hệ thống phát hiện xâm nhập.

Một số kiểu IDS viết tắt khác:

Institute of Development Studies: Viện Nghiên cứu Phát triển.

Integrated Data Store: Kho dữ liệu tích hợp.

Incomes Data Services: Dịch vụ dữ liệu thu nhập.

Integrated Defense Systems: Hệ thống phòng thủ tích hợp.

International Decision Systems: Hệ thống quyết định quốc tế.

Initiative for Democratic Socialism: Sáng kiến ​​cho Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ.

ICT Data and Statistics: Dữ liệu và Thống kê CNTT-TT.

Industrial Dwellings Society: Hiệp hội nhà ở công nghiệp.

Integrated Defence Staff: Nhân viên phòng thủ tổng hợp.

Information Display Systems: Hệ thống hiển thị thông tin.

Indiana Daily Student: Sinh viên hàng ngày ở Indiana.

Investors Diversified Services: Nhà đầu tư đa dạng dịch vụ.

Inventory of Depressive Symptomatology: Kiểm kê các triệu chứng trầm cảm.

Indigenous Defense Submarine: Tàu ngầm phòng thủ bản địa.

Infrared Detecting Set: Bộ phát hiện hồng ngoại.

Infant-Directed Speech: Lời nói dành cho trẻ sơ sinh.

Immuno Diagnostic Systems: Hệ thống chẩn đoán miễn dịch.

Integrated Dynamic System: Hệ thống động tích hợp.

International Dental Show: Triển lãm nha khoa quốc tế.

Information and Diagnostics System: Hệ thống thông tin và chẩn đoán.

Intensive Development Scheme: Kế hoạch phát triển chuyên sâu.

Impact Discarding Sabot: Tác động loại bỏ Sabot.

Intellectual Disabilities: Thiểu năng trí tuệ.
IDs.

Interdictor-strike: Interdictor-đình công.

Intercom Data Systems: Hệ thống dữ liệu liên lạc.

Integrated Display System: Hệ thống hiển thị tích hợp.

Income Declaration Scheme: Kế hoạch khai báo thu nhập.

Information Disclosure Statement: Tuyên bố tiết lộ thông tin.

Institute of Dental Sciences: Viện khoa học nha khoa.

Integrated Distribution Services: Dịch vụ phân phối tích hợp.

Informix Dynamic Server: Máy chủ động Informix.

Iain Duncan Smith.

Integrated Delivery System: Hệ thống phân phối tích hợp.

Independents of Soria: Độc lập của Soria.

Interactive Digital Sales: Bán hàng kỹ thuật số tương tác.

International Diesel Service: Dịch vụ Diesel Quốc tế.

Intubation Difficulty Scale: Thang đo độ khó đặt nội khí quản.

Integrated Developmental School: Trường phát triển tích hợp.

Intrusion Detection Service: Dịch vụ phát hiện xâm nhập.

Informed Dynamic Scheduling: Lập lịch động được thông báo.

Intra-theater Delivery Service: Dịch vụ giao hàng trong rạp chiếu phim.

Interrelationship diagrams: Sơ đồ mối quan hệ giữa các mối quan hệ.
IDs.

Irish Deaf Society: Hội người điếc Ireland.

Individual Directed Study: Nghiên cứu trực tiếp cá nhân.

International Dermoscopy Society: Hiệp hội Nội soi Da liễu Quốc tế.

Intelligent Decision System: Hệ thống Quyết định Thông minh.

International Dostoevsky Society: Hiệp hội Dostoevsky Quốc tế.

ICAC Medal for Distinguished Service: Huy chương ICAC cho Dịch vụ Xuất sắc.

International Dendrology Society: Hiệp hội Dendrology Quốc tế.

Interpretive Data System: Hệ thống dữ liệu diễn giải.

International Dental Studies: Nghiên cứu nha khoa quốc tế.

Information Delivery Service: Dịch vụ cung cấp thông tin.

Illumination and Detection Solutions: Giải pháp phát hiện và chiếu sáng.

Intermediate Dispersion Spectrograph: Máy quang phổ tán sắc trung gian.

Intercontinental Dictionary Series: Chuỗi từ điển liên lục địa.

Integrated Defence Systems: Hệ thống phòng thủ tích hợp.

Identification numbers: Số nhận dạng.
IDs.

Income Depositary Shares: Cổ phiếu lưu ký thu nhập.

Independent Directed Studies: Các nghiên cứu được chỉ đạo độc lập.

Interior Design Show: Triển lãm thiết kế nội thất.

Inertial Dampening System: Hệ thống giảm chấn quán tính.

Information Distribution System: Hệ thống phân phối thông tin.

Intelligent Decision Server: Máy chủ quyết định thông minh.

Institute for Development Strategies: Viện chiến lược phát triển.

Integrated Design Solutions: Giải pháp thiết kế tích hợp.

Industrial and Distribution Systems: Hệ thống phân phối và công nghiệp.

International Development Studies: Nghiên cứu Phát triển Quốc tế.

Ingenieria Dei Sistemi.

International Data Security: Bảo mật dữ liệu quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IDS

IDS có nghĩa “Intrusion Detection System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phát hiện xâm nhập”.