IEF là gì? Nghĩa của từ ief

IEF là gì?

IEF“Isoelectric focusing” trong tiếng Anh.

IEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IEF“Isoelectric focusing”.

Isoelectric focusing: Tập trung đẳng điện.

Một số kiểu IEF viết tắt khác:

International Energy Forum: Diễn đàn Năng lượng Quốc tế.

Indian Expeditionary Force: Lực lượng viễn chinh Ấn Độ.

Israeli Elite Force: Lực lượng tinh nhuệ của Israel.

International Elephant Foundation: Tổ chức voi quốc tế.

International Electone Festival: Liên hoan Electone quốc tế.

International Entrepreneurship Forum: Diễn đàn Doanh nhân Quốc tế.

Index of Economic Freedom: Chỉ số Tự do Kinh tế.

Indigenous Education Foundation: Tổ chức giáo dục bản địa.

Indian Expeditionary Forces: Lực lượng viễn chinh Ấn Độ.

Innovative Education Forum: Diễn đàn giáo dục đổi mới.

Forest Institute Foundation: Tổ chức Viện Rừng.

Integral Equation Formalism: Chủ nghĩa hình thức phương trình tích phân.

Integrated Education Fund: Quỹ giáo dục tích hợp.

International Energy Foundation: Quỹ Năng lượng Quốc tế.

Islamic Economics and Finance: Kinh tế và Tài chính Hồi giáo.

Inertial Electrostatic Fusion: Dung hợp tĩnh điện quán tính.

Investor Education Fund: Quỹ giáo dục nhà đầu tư.

Inertial-Electrodynamic Fusion: Hợp nhất điện động lực quán tính.

Israel Education Fund: Quỹ giáo dục Israel.

International Excellence Federation: Liên đoàn xuất sắc quốc tế.

Ice Engineering Facility: Cơ sở Kỹ thuật Nước đá.

Institute for Economic Forecasting: Viện Dự báo Kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của IEF

IEF có nghĩa “Isoelectric focusing”, dịch sang tiếng Việt là “Tập trung đẳng điện”.