IGP là gì? Nghĩa của từ igp

IGP là gì?

IGP“Interior Gateway Protocol” trong tiếng Anh.

IGP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IGP“Interior Gateway Protocol”.

Interior Gateway Protocol: Giao thức cổng nội bộ.

Một số kiểu IGP viết tắt khác:

Inspector General of Police: Tổng Thanh tra Bộ Công an.

Integrated Graphics Processing: Xử lý đồ họa tích hợp.

Inspector General of the Nigerian Police: Tổng thanh tra cảnh sát Nigeria.

Integrated Graphics Processor: Bộ xử lý đồ họa tích hợp.

Indicazione Geografica Protetta.

Indian Gandhiyan Party: Đảng Gandhiyan Ấn Độ.

Income Generation Programmes: Các chương trình tạo thu nhập.

International Guild of Prestidigiters: Hiệp hội Uy tín Quốc tế.

Indole-3-glycerol phosphate.

Inspector Generals of Police: Tổng thanh tra Bộ Công an.

Institute for Global Policy: Viện Chính sách Toàn cầu.

Indo-Gangetic Plain: Đồng bằng Indo-Gangetic.

Israeli Growth Partners: Đối tác tăng trưởng của Israel.

Immediate Gratification Players: Người chơi hài lòng ngay lập tức.

Ireland Genealogy Project: Dự án Gia phả Ireland.

Income Generation Projects: Các dự án tạo thu nhập.

Institute for Global Prosperity: Viện thịnh vượng toàn cầu.

Indo Gangetic Plain: Đồng bằng sông Hằng Indo.

Indicative Grade Profile: Hồ sơ điểm chỉ định.

Inspector General Police: Tổng thanh tra cảnh sát.

Institute of Geodesy and Photogrammetry: Viện Trắc địa và Đo đạc.

Inspector General of the Police: Tổng Thanh tra Bộ Công an.

Internet Governance Project: Dự án quản trị Internet.

International Geodynamics Project: Dự án Địa động lực Quốc tế.

Intraguild predation: Sự săn mồi Intraguild.

Giải thích ý nghĩa của IGP

IGP có nghĩa “Interior Gateway Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức cổng nội bộ”.