IKE là gì? Nghĩa của từ ike

IKE là gì?

IKE“Internet Key Exchange” trong tiếng Anh.

IKE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IKE“Internet Key Exchange”.

Internet Key Exchange: Trao đổi khóa Internet.
Tên của một giao thức mạng được sử dụng trên máy tính.

Giải thích ý nghĩa của IKE

IKE có nghĩa “Internet Key Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi khóa Internet”.