IMBA là gì? Nghĩa của từ imba

IMBA là gì?

IMBA“International Master's Program of Business Administration” trong tiếng Anh.

IMBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IMBA“International Master's Program of Business Administration”.

International Master's Program of Business Administration: Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

Một số kiểu IMBA viết tắt khác:

International MBA: MBA quốc tế.

International Mountain Bicycling Association: Hiệp hội xe đạp leo núi quốc tế.

Integrated MBA: MBA tích hợp.

Independent Mystery Booksellers Association: Hiệp hội những người bán sách bí ẩn độc lập.

Irish Marching Band Association: Hiệp hội ban nhạc diễu hành Ireland.

International Media & Broadcasting Academy: Học viện Truyền thông & Truyền thông Quốc tế.

International Mountain Biking Association: Hiệp hội xe đạp leo núi quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IMBA

IMBA có nghĩa “International Master's Program of Business Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế”.